dimarts, 15 de gener de 2013

rehabitar l'espai. El patrimoni industrial cedit al ciutadà

Amb el creixement de la ciutat de Barcelona l’antiga fàbrica de l’Alchemika passà de la perifèria a la centralitat. La rehabilitació de antics espais industrials aporta no només la memòria del passat sinó la possibilitat d’oferir un nou present als barris del voltant. En les últimes dècades s’han portat a terme per part dels ajuntaments i governs la recuperació d’aquest espais i han estat cedits a la ciutadania.

Tot i que a la ciutat de Palma no hi trobem el passat industrial de la Ciutat Comptal ens els últims anys també s’han dut a terme algunes d’aquestes accions. Rehabitar un espai en desús per posar-lo a disposició de la ciutadania.

Al barri de sa gerreria de Palma, es trobava una antiga fàbrica de flassades que estigué en ús fins la dècada dels 60. A partir del 1985 l’Ajuntament de Palma inicià la reconversió de l’edifici com a centre d’usos socials, en el marc de la iniciativa comunitària URBAN, el qual s’inaugura l’any 2000. El centre no comparteix estructura de programa amb l’Alchemika, sinó que esdevé un espai multifuncional cedit a la ciutadania; sala d’actes, aules de tallers, seminaris i cantera fan de l’espai un lloc de relació de la gent del barri, però també d’aprenentge i d’intercanvi cultural, social, i artístic.

El projecte també e podria relacionar amb l’actuació al centre La Violeta de Gràcia, sobretot per el que ofereix al barri i per intenció de ser i seguir essent en un futur un lloc de trobada de la gent del barri.A més també volia citar el projecte de recuperació de Can Ribas al barri de la soledat de Palma. Allá es trobava tota una zona de indústria tèxtil que condicionà fortament les vivendes del voltant, les quals es troben enganxades a les fàbriques. El projecte, que es desenvolupa de forma parcial. En una primera etapa es construí un centre de dia. Posteriorment, l’arquitecte i professor Jaume J Ferrer, ha guanyat el concurs per la rehabilitació del patrimoni industrial de Can Ribas i la construcció d’un centre cívic i vivenda social al complex.