dimecres, 21 de novembre de 2012

Bellver i MonjuïcÉs sorprenent la similitud en molts aspectes de les ciutats de Palma i Barcelona: el límit amb el mar, la forma de la ciutat amb un casc antic amurallat d´orígen romà, el posterior creixement en forma d´eixample, la seva arquitectura, etc. Un per un, tots ells són trets característics i comparables d´una ciutat a l´altra. El cas de Bellver és curiós ja que per les seves característiques i el seu paper a la ciutat, alhora es pot estudiar paral·lelament a dos elements  de la ciutat de Barcelona: Monjuïc i Collserola.


El bosc de Bellver es troba situat a l´extrem occidental de Palma, cobrint la superficie d´un petit puig de 114 metres d´altura des d´on es domina la ciutat. És també la formació geológica més present i visible des de la ciutat, de la mateixa manera que ho és Montjuïc per a Barcelona. Coronant aquest cim es troba el Castell de Bellver, construït a principis del segle XIV per ordre del Rei Jaume II. Té la particularitat de ser un dels pocs castells d´Europa de planta circular. Al igual que el Castell de Montjïc, va ser construït amb pedra extreta d´una cova-pedrera del mateix puig. La seva funció original era la de defensa, essent una fortificació on hi vàren residir diferents reis. Des del segle XIV va servir també de presó, funció que va acomplir també al segle XIX durant la Guerra de la Independència Espanyola (el ministre Melchor Gaspar de Jovellanos va ser possiblement el pres més conegut), i més tard, a partir de 1936, durant la Guerra Civil, més de 800 republicans van ser tancats. Entre ells, l´alcalde de Palma Emili Darder, fusilat més endavant. En aquest sentit veiem que tant Bellver com Montjuïc comparteixen també un passat comú i tèrbol de sotmetiment i repressió que roman molt present i encara desperta sentiments i records entre els ciutadans. 

Vista aèrea del castell de Bellver
 
Vista aèrea del castell de Montjuïc

Actualment, el castell alberga el Museu d´Historia de Palma de Mallorca, i s´hi organitzen diferents tipus d´activitats culturals, com exposicions i concerts. Bellver s´ha convertit, com Monjuïc, en un gran equipament per a la ciutat.

Pati interior del castell de Bellver