dilluns, 10 de desembre de 2012

Sta Caterina, el Soho de Palma


Gràcia és un barri molt especial dins la ciutat de Barcelona. Té un caràcter propi, i alhora una estructura de places on esdevenen seqüències i episodis dels seus personatges.

A Palma, a l’altra costat de la feixina, molt a prop del mar, hi ha el barri de Sta Caterina, de carrers organitzats en una trama ortogonal. Aquest barri era una zona ocupada per pescadors, es trobava fora del recinte emmurallat de la ciutat i molt a prop del mar. A primera línia de mar es trobava la zona del Jonquet, encara existent, molt caracteritzada per la presència dels molins que es veuen des del mar. Allà, a la murada, es trobava l’antiga porta de Sta Caterina, una de les set entrades a la ciutat. Més endavant, cap a principis del s. XIX es construí  l’arrabal de Sta Caterina, que conforma tota la zona amb un teixit ortogonal que contrasta amb el posterior eixample de Bernat Calvet, de traçat radiocèntric.Aquest barri conserva encara algunes casetes de planta baixa i pis, propis dels pescadors i alguns edificis modernistes, de finals del s XIX. El teatre mar i terra, construcció neoclàssica de 1898, havia sofert canvis d’usos, convertint-se en escola o en lloc de reunió de l’agrupació de ball de bot. Poc a poc, igual que el casinet de la violeta s’havia anat abandonant, fins que el 2010, l’ajuntament ha impulsat una reforma de l’edifici, convertint-lo en espai de cultura i nova escola de teatre de la ciutat.

Les últimes dècades el barri ha sofert un procés de rehabilitació dels edificis, i també de reurbanització i peatonalització de carrers i passatges, essent avui, uns dels barris de moda de la ciutat. Conegut sobretot pel seu mercat, construït a finals del s XIX, actualment és un barri d’artistes, de treballadors, un barri defensor de la cultura de les illes. Però alhora és un barri amb gran barreja de cultures, més d’un 10% de la població és estrangera. Això afavoreix un ambient obert, tolerant, i de intercanvi constant. D’alguna manera pretén convertir-se en el Soho de Palma.