divendres, 11 de gener de 2013

ELS ANYS I EDIFICIS INDUSTRIALS 

El creixement de les ciutats al segle XIX, generalment produït per mitjà dels 'eixamples' va acompanyat de la construcció d'edificis aliens a la residencia, aquests són els que serviran per a dinamitzar i equipar a les ciutats i viles. Estem parlant d'edificis relacionats amb la industria o bé equipaments que ocupen parts importants. Per tan podem dir que és l'època en què es comencen a construir mercats públics, escoles, universitats... això no passa per alt a a Vilafranca. Amb aquesta petita introducció m'agradaria fer una relació entre el que és el poble Nou de Bcn (zona del 22@) i el que a Vilafranca coneixem com a barri del Molí d'en Rovira. 

Vista general Carrer del Comerç 1911

Actual Carrer del Comerç
Tot i que el Poble Nou de Bcn està patint una gran transformació amb el plan 22@ no deixa de ser un d'aquests barris que es van crear en el seus orígens per a proporcionar una zona de comerç a la ciutat i on trobem uns edificis dignes de conservar. A Vilafranca a petita escala, paral·lelament a la via del tren, trobem el carrer Comerç (dins del barri Molí d'en Rovira), destinat bàsicament a l'expenedoria del vi, per mitjà de ferrocarril. Les construccions que hi trobem s'adapten a les necessitats pròpies de la industria, moltes vegades introduint grans obertures. Aquest carrer té una diversitat estilística i al mateix temps una certa homogeneïtat. 
Vista aèrea actual

 

L'espai lliure que deixa el tren ens deixa contemplar en tota la seva magnitud el conjunt de magatzems del carrer del Comerç, una de les estampes més peculiars de la Vila. Aquests edificis els podríem situar dins el Modernisme tardà amb arrels historicistes com les obertures amb arc apuntat o en els merlets dels coronaments escalonats.Perfil edificatòri
El 22@ està patint uns canvis bastant dràstics a nivell urbà, econòmic i social i disposa d'unes dimensions força elevades per a produit tots aquests canvis, el Carrer Comerç continua sent actiu, són magatzems de diverses empreses del món del vi i el cava, però és un barri destinat al canvi, per exemple alguna d'elles ja és en desús, ja que molts cellers tenen grans bodegues pel Penedès. El futur d'aquestes naus està per decidir, tant a nivell urbà, com econòmic, com social. Esperem que es mantingui aquesta perspectiva del carrer a nivell urbà i que el seu ús en cas de canvis sigui al gust dels habitants de la vila. Avui dia la paraula especulació fa respecte i per tant esperem que cap d'aquestes naus acabi sent enderrocada i faci que el perfil continu i regular del carrer desaparegui.