dilluns, 14 de gener de 2013

ESCORXADOR SOCIAL
Des del primer moment que vaig entrar a la Violeta de Gràcia em vaig sentir com si entres a l'Escorxador de Vilafranca, lloc on el jovent, i no tant jovent també, hi passa gran part de les seves hores lliures.
L'antic Escorxador de Vilafranca, construït l'any 1902, consta d'un cos central i d'un conjunt d'ales laterals que s'organitzen en forma de U al voltant d'un pati davanter arbrat. Antigament era un escorxador però actualment és un equipament del Servei de Cultura de l'Ajuntament.
Façanes del primer projecte i el definitu de Santiago Güell Grau (1983-1900)
Sala d'actes
A Vilafranca tenim un teixit associatiu extraordinàriament dinàmic, que fa que la Vila sigui promotora de nombroses iniciatives que arriben a tot tipus de sectors i inquietuds de la nostra societat. Les entitats i els diferents col•lectius vilafranquins organitzats, juntament l'Ajuntament, són protagonistes de la riquesa cultural i social de Vila. La força de les entitats és necessària per construir una societat amb progrés.
L'Escorxador treballa en dos eixos d'objectius principals:


1. millorar les condicions infraestructurals per desenvolupar activitats culturals i diverses: creació (arts escèniques, teatre, dansa), difusió (exposicions) i debats (jornades, congressos...).
Entrada

 
2. Actuar com a referent del moviment associatiu de la Vila i de l'activitat que aquesta genera: dotar les associacions dels recursos i coneixements necessaris per millorar el seu funcionament intern, millorar les condicions materials i infraestructurals de les entitats que facin possible que el seu treball tingui un millor rendiment i ressò social.
Sala d'exposicions

L'actual escorxador disposa de molts serveis per a tota la gent i entitats de la Vila, hi trobem sala d'actes, préstec de sales (despatxos, sales de reunions i treball, sales per activitats diverses), armaris, distribució del correu i missatgeria, copisteria... 
  A més disposa d'un pati arbrat que a l'estiu també s'utilitza per a activitats. Aquest pati tot l'any hi podem trobar la terrassa del bar de l'escorxador, on podem trobar un bon menjar amb productes de la terra i ecologics i molt bon amibient.

Pati i bar de l'Escorxador