dilluns, 14 de gener de 2013

Les ambicions d’una flota. El cas de la Barceloneta i Es Castell (Part 2)


Tot i el traçat racionalment militar creat per a la Barceloneta, a més es poden observar alguns signes barrocs en la voluntat de monumentalitzar la inflexible quadrícula com en el cas de la posició de l’església, aliena respecte el centre i tapant l’accés directe a la plaça central. La posició també es reforça amb una petita plaça d'accés tancada amb el gir de la trama de dues illes laterals. A Georgetown (Es Castell), en canvi, el pla original preveia la localització de tots els equipament importants centralitats i amb façana a una gran plaça.

Reinterpretació del plànol de Georgetown de FA Asiotti
 L’objectiu de ser un punt estratègic per al funcionament del Castell de Sant Felip es fa evident en la forma en què es dissenya aquesta gran plaça de l’Explanada. Flanquejada per casernes militars, s’esperava que fos l’espai d’ús de l’exèrcit pels entrenaments. Mackellar reforça la centralitat de la plaça amb la incorporació d’altres edificis d’equipament: el palau del governador, l’església anglicana, etc. alguns mai construïts. Així dons, la plaça passaria a ser el punt representatiu i neuràlgic del poble.
A la Barceloneta també s’hi planegen unes casernes militars, però la seva dimensió i importància a la trama és menor. La configuració més clàssica de les casernes de forma aïllada i envoltant un pati és la diferència més gran amb el disseny de les casernes des Castell.
Casernes militars originals de la Barceloneta (dalt) i des Castell (baix)
 Així dons, son punts discordants entre els dos plans l’habitatge, el criteri quan a la posició dels equipaments, la configuració de les casernes i l’amplada de les teòriques mançanes, però també ho serien l’escala del planejament, molt més gran en el cas de Georgetown, i la mida de la plaça central, també més ostentosa en el cas illenc. Tot i així, les diferències més grans entre els dos creixements els trobem en la pròpia intenció al darrere dels mateixos. Mentre la Barceloneta responia a la necessitat d'allotjar famílies expulsades dels terrenys de la nova ciutadella, Georgetown havia de servir als anglesos com a base d'operacions per al funcionament del Castell de Sant Felip, havia de resoldre el seu avituallament de menjar, homes, materials i havia d'assegurar també allotjament suficient. En aquest sentit i com ho revela el pla, els anglesos estaven concentrant en un mateix lloc els poders militar, religiós, polític i comercial, estaven construint una nova capital a l’altura de les seves ambicions respecte l’illa.