dimecres, 9 de gener de 2013

Parc del Clot – Parc del Fondo d’en Peixo / Jardins Torre Muntadas
La principal característica del parc del Clot és la preservació de les etsructures fabrils que antigament ocupaven el solar on s’ubiquen els jardins. 
D’aquesta forma, les antigues restes ferrovials i industrials s’incorporen al disseny del parc: xemeneies, murs, finestres i arcs organitzen l’espai. Crec que aquest també és un dels seus majors encerts, doncs és una forma de preservar el passat industrial del barri i recuperar-lo per a l’oci ciutadà. 
Ruines al Clot
A una escala molt més petita, al Prat també trobem algún exemple d’aquest tipus d’actuació, on elements d’antigues construccions són rescatats de la destrucció i entren a formar part de la vida de les persones.  La masia de can Peixo Vell va ser construïda per la família Amell cap al segle XVI. Al 1956, els terrenys amb la masia inclosa van ser venuts a la futura companyia ferroviària RENFE i, al desembre del mateix any, es va procedir a la seva demolició amb la condició de reconstruir-la. Però enlloc d’aixó, es va construir una altra masia totalment diferent a l’altra banda de la Gran Via, que res tenia a veure amb la original. L´única cosa que se’n va salvar van ser quatre dels finestrals gòtics de la masia. 


Masia de Can Peixo Vell
En l’actualitat aquests finestrals gòtics estan repartits entre dos jardins propers als terrenys que antigament ocupava la masia: N’hi ha tres als jardins de la torre Muntadas i un al parc del fondo d’en Peixo i en tots els casos s’utilitzen com a delimitadors de l’espai. 

Però l’únic cas on aquest element és realment accessible als usuaris és al segon cas. No només ajudava a delimitar dues zones diferenciades del parc (amb la reforma actual aquest fet ja no és apreciable), sinó que també ha robat protagonisme a la pràctica majoria dels elements destinats exclusivament al joc.

S’ha convertit així en un element aparentment petit però clau sense el qual l’ús del parc segurament seria molt diferent.


Finestral recuperat
Finestral recuperat