dimarts, 8 de gener de 2013

Poblenou 22@ - Polígons pratencsEl creixement del Prat, així com el del barri del Poblenou-22@, s’ha produit en paral·lel al desenvolupament de les indústries que s’hi establien als voltants. Tot i que l’orígen del Prat va estar relacionat amb l’explotació agrícola dels terrenys del delta, la seva definitiva expansió i consolidació com a teixit urbà està marcada per l’aparició de l’activitat industrial i la necessitat de generar habitatges per a treballadors a les rodalies.En el cas de Barcelona, un cop enderrocades les muralles i traçat el nou pla d’Eixample, les indústries ubicades dins el sòl urbà de la ciutat antiga van anar alliberant els terrenys per poder-hi construir residència. Aquestes indústries es traslladarien a la zona del que es coneix actualment com el barri del Poblenou. Com el seu nom indica, es tracta d’un nou fragment de ciutat, l’existència del qual no s’entén sense aquest trasllat i aparició de noves activitats industrials. En consequència, també va aparèixer la necessitat d’habilitar habitatges als voltants de les fàbriques per als treballadors i les seves famílies. Apareixerà llavors un barri dormitori, mancat de serveis i, en aquest aspecte, amb grans similituds amb la meva ciutat. 


El Prat ha consolidat el seu teixit al voltant de grans indústries com ara la Seda o la Paperera (les dues estan actualment fora de servei), que fins i tot van fer sorgir barris i equipaments amb nom propi com ara les cases de la Seda i l’escola de la Seda i també l’escola de la Paperera. També es va produir l’extensió de la ciutat al voltant d’altres polígons industrials com el Mas Blau, el Mas Mateu, Enkalene o ca l’Alaio, la majoria dels quals continua en funcionament. A diferència del que passa al barri del Poblenou-22@ on moltes de les fàbriques s’han anat traslladant a altres indrets i s’ha produit una renovació ens els usos, al Prat quasi tots aquests polígons han continuat mantenint la producció industrial amb la incorporació de noves empreses. El fet de tenir una gran infraestructura com és l’aeroport ha ajudat a dinamitzar aquestes zones i a mantenir-ne el caràcter. Segurament, sense la seva influència l’aspecte d’aquestes parts de la ciutat seria completament diferent. 

Primeres indústries